4. – 6. november 2019 og 5. – 6. december 2019 kl. 8.30-15.00
På CSB, Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand

Dette Atlass kursus har fokus både på mennesket med autisme og/eller ADHD og på et professionelt perspektiv. I Atlass bliver vi bevidste om, hvordan vi i højere grad kan cope ved ”at være” som et supplement til problemløsning. Der er igennem kurset fokus på kursisternes egen stress og egne copingstrategier. Herved understøtter tænkningen i Atlass en reflekteret pædagogisk praksis. Der arbejdes gennem hele kurset med et Stress Reduktionsprogram, hvor kursisterne arbejder med en case fra praksis. Denne fremlægges på dag 5.
Kurset er dialogbaseret og veksler mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde.

Pris for 5 dages Atlass kursus: Kr. 6.000,- inkl. forplejning og kursusmaterialer. Kurset foregår d. 4.-6. november og 5.-6. december 2019 på CSB, Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand. Mødetidspunkter for kurset er 8.30 til 15.00 alle dage med frokost kl. 12.00.
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail på meki@aarhus.dk eller bdi@aarhus.dk