I Atlass-instruktørgruppen har vi fået fornyet inspiration fra Studio 3 UK. Vi havde inviteret Professor Andrew McDonnell, Studio 3 Director og Dr John McDermott, Counselling Psychologist til temadag om ’Atlass nu og i fremtiden’.

Se mere om Atlass-programmet i UK på: www.studio3.org

Fra venstre: Michael Harboe, John McDermott, Anne Holle Thomasen, Anne Rytter Christensen, Julie Lysdal Alexandre, Linda Bjørslev Holm,

Maren Wigh Krogh, Andy McDonnall, Birgit Søgaard Isene, Kate Longmuir Grøn.