Atlass for dig

Atlass henvender sig til alle. 

Vores indgangsvinkel til Atlass har været via autisme/ ADHD, men erfaringen viser, at tilgangen er gavnlig inden for et meget bredere spektrum af mennesker, hvor man ønsker at arbejde med menneskelig udvikling og trivsel. I dette arbejde anser vi stress som et vigtigt element.

Vores tilgang til stressreducering handler om at ændre tænkningen om de stressende situationer samt at skabe bevidsthed om copingstrategier til at mindske stress – ikke mindst hos dig selv.

Atlass Danmark er for dig, der ønsker teori, viden og konkrete redskaber til at reducere både dit og andres stressniveau. Vi henvender os både til professionelle på institutioner og skoler og til private, der udsættes for stress i hverdagen.

Vores typiske indsatsområder:

Lærere
SFO
TAP
Teams
Ledelse
Specialskoler
Folkeskolen
Inklusion
De særlige børn
Fokus på den enkelte elev
Klasser
Personalegrupper
Døgninstitutioner
Aflastningsinstitutioner
Pædagoger
TAP
Teams
Ledelse
Børnehaver
Bo-tilbud
Hjemmevejledere
Aflastningspersonale
Plejefamilier