I efteråret 2020 afholder vi Atlass forældre kursus

Kurset foregår på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud Årslev Møllevej 19, Brabrand

Atlass har fokus på, hvordan stress påvirker hele familien samt de nære relationer og netværk. Atlass handler om at forså stress hos sig selv, og hos børn og unge med anderledes kognitive forudsætninger.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på, er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer som forældre bedre i stand til at kunne være gode partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således at I får draget omsorg for jer selv men også jeres børn, dels dem med diagnose og dels deres søskende.

Under hele kurset vil vi bruge Mindfulness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel. Megen forskning lægger vægt på, at Mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger. Vi vil introducere jer til teori om Mindfulness og til nogle konkrete øvelser. Vi introducerer Mindfulness som åndehuller i hverdagen; for nogle kan Mindfulness bruges som hjælp til at håndtere stress og øge nærvær.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

På dette Atlass-kursus får du derfor:

• Perspektiver på dit samspil med din familie ud fra viden om udvikling og samspil
• Andre forældres fortællinger om måder de håndterer deres liv på
• Andre forældre og instruktørerne som sparringspartnere
• Mulighed for at få øje på ”åndehuller” og veje til selvhjælp i en trængt hverdag

Citater fra andre forældre:
…” Der bliver lagt op til, at vi er fælles om det her, og det gør, at man får lyst til at åbne op for posen. Vi lærer af hinanden. Det, jeg får ud af kurset, er et produkt af det, jeg selv giver.”
”Det har været en meget tryg ramme at være i. Og der har været god styring på kurset.”
”Der har været en meget respektfuld tilgang til svære ting, og fra dag et kunne jeg bruge den viden, jeg fik. Hele billedet af, hvad der sker i kroppen og psyken, når man er stresset, giver meget mening. Vi og vores børn har været megastressede.”
”Jeg er blevet meget bevidst om åndehuller. At både vi og vores børn har brug for dem. ”

Kursusledere/undervisere
Atlass-instruktører med psykologfaglig og specialpædagogisk baggrund fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, specialskole for børn og unge med Autisme/ADHD.
Se mere på: www.atlass.dk

Pris: 8.000,- kr. som dækker kursusmaterialer og forplejning.
Kurset foregår på CSB, Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand.

Deltagerantal: Max. 15.

Kontakt:
Merete Kirkfeldt, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Mail: meki@aarhus.dk
Tlf. 41 85 48 79
Birgit D. S. Isene, Langagerskolen
Mail: Bdi@aarhus.dk
Tlf. 23 37 07 30.