Til dagligt arbejder jeg som psykolog i det tværgående trivselsteam, hvor vi arbejder med børn i skolevægring. For mig er Atlass et mindset og en tilgang, man kan bruge i arbejdet med andre mennesker. Det kan bidrage til en større forståelse for og mentalisering af individet og netværket omkring. Det har fokus på stress-belastning og reduktion af denne. Jeg arbejder med børn, familier og skoler, der som regel er meget belastede og kan bestemt bruge mindsettet og tilgangen i mit arbejde både med mig selv, mine kollegaer og de borgere, jeg skal hjælpe. Jeg vil have en skærpet opmærksomhed på iltmasken. Særligt ift. mig selv og de primære voksne omkring barnet. Stress smitter, men det gør ro heldigvis også – så hvordan kan vi få mere ro på de voksne omkring barnet? Camilla – Kursist på Atlass-kurset for fagprofessionelle forår 2023