Atlass kurser

Vi tilbyder en række professionelle træningskurser, der henvender sig til både forældre, pædagoger og plejeforældre og professionelle. Vores instruktører er uddannet af Andy McDonnell og Michael McCreadie, der begge er uddannede psykologer og stiftere af stressreduceringsprogrammet Atlass UK. Gennem vores Atlass kursusforløb giver vi bl.a. viden om normaludvikling og udviklingsforstyrrelser, viden om sensoriske forskelle/udfordringer, kendskab til Low Arousal tilgangen samt indgående forståelse for sammenhængen mellem stress og hvordan det påvirker os som mennesker.

Se næste aktuelle kurser

Tilbudsoversigt

Du kan danne dig et overblik over vores kursusudbud i oversigten herunder: