På årets internationale autismekonference i Skive (d. 6. og 7. november 2014), deltog vi fra Atlass Danmark med en informationsstand og med en workshop.

På informationsstanden var der mulighed for at spørge ind til kurserne og få yderligere information. På workshoppen var emnet: Atlass en helhedsorienteret tilgang til øget trivsel og sundhed. Der var ca. 80 tilhørere ved workshoppen hvor bl.a. følgende emner blev fremlagt:

  • Hvad er stress, appraisal (vurdering) & coping
  • Hvad er trivsel – PERMA modellen
  • stressorer ved autisme

Foruden Atlass Danmark, var Atlass repræsenteret på konferencen ved Andy McDonnell og Michael McCreadie (Atlass´ bagmænd) der talte om ”What is a good life?”