Fra 2013 kan medarbejdere og borgere i samarbejde med Aarhus Kommune for første gang søge om ressourcer til at gennemføre innovative idéer. Byrådet sætter i alt 40. mio. kr. af til innovation om året, hvoraf ca. 30. mio. netop går til at støtte nye projekter vedrørende modernisering af kommunens drift inden for specifikke områder.

Specialskolen, Langagerskolen og Døgn, aflastning & ressourcecenter for ASF & ADHD, Heimdal, begge for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og svær ADHD, er derfor stolte af – d. 3. maj 2013 – at modtage en bevilling på i alt 685.000 kr. fra innovationspuljen til stressreduktions- og specialpædagogikprojektet Atlass.

Med udgangspunkt i aspekter som “Stressprofiler”, “Mindfulness” og “Den generelle uddannelse i krop og hjernes funktioner i stressede situationer” arbejder Atlass målrettet med netværkets forståelse af egen rolle i forhold til det enkelte individ med ASF og/ eller ADHD. Atlass understreger behovet for at reflektere over eget stressniveau, før man effektivt er i stand til at støtte et andet barn/menneske.

Med støtten fra Aarhus Kommunes fælles innovationspulje forventes Atlass projektet at have en mærkbar reduktion af sygefravær hos medarbejdere samt familiers behov for aflastning. Atlass er rettet mod at forbedre Aarhus Kommunes tilbud til børn og unge med udviklingsforstyrrelser.