Atlass Danmark holder temaoplæg om stressforståelse og stressreduktion på årets ADHD-konference d. 3-4. september 2015 i Kolding.

Hos Atlass tager vi udgangspunkt i, at familier til børn/unge med ADHD (og andre udviklingsforstyrrelser) har et højere stressniveau end andre familier. På baggrund af en viden om at stress smitter, vil oplægget på dette års ADHD-konference bl.a. handle om, hvordan man kan arbejde med egne mestringsstrategier og herved mindske påvirkning af stress hos børn/ unge, i familien eller på arbejdspladen.
Anderledes sansning, perception og opmærksomhed, mestringsstrategier, typisk og atypisk udvikling – disse er blot et uddrag af de emner, som oplægget vil dreje sig om. Det er emner, som alle er centrale elementer i vores tilgang til stresshåndtering og stressforståelse.

Vil du vide mere om konferencens øvrige program og tilmelding, kan du klikke her!