Maren Wigh Krogh

Specialpædagogisk konsulent, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB),  Aarhus Kommune, ansat siden 2022.

Uddannet professionsbachelor som pædagog fra Peter Sabroe i 2015, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi, DPU v. Aarhus Universitet i 2018.

Arbejder primært med målgruppen børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD samt tillægsdiagnoser. Har forinden opnået en bred erfaring indenfor det specialpædagogiske børne- /ungeområde på bl.a. specialskole, døgninstitution samt som specialpædagogisk familiebehandler.

Varetager specialpædagogiske opgaver indenfor individuel forældrevejledning, afholdelse af interne gruppeforløb og er i øjeblikket under oplæring til at varetage eksterne opgaver som VISO specialist siden 2022.

Opgaveløsningen foregår bl.a. med afsæt i en neuropsykologisk forståelsesramme og specialpædagogiske metoder inspireret af TEACCH principperne, STUDIO III og low arousal tilgangen.