Kate Longmuir Grøn

Autoriseret psykolog, VISO-specialist og certificeret Atlass instruktør.

Psykolog på Langagerskolen, Aarhus kommune, ansat siden 2018.

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2015, autoriseret psykolog.

Langagerskolens målgruppe er børn og unge med autismepektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD samt tillægsdiagnoser.

Indgår i skolens tværfaglige konsulentteam. Løser opgaver vedr. neuropsykologisk testning og udredning, psykologsamtaler med unge, rådgivning og vejledning til fagprofessionelle og forældre samt supervision til pædagogisk personale. Desuden afvikling af kurser til fagprofessionelle.

Erfaring indenfor autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, skolefravær og belastningsreaktioner fra børnepsykiatrisk regi, specialskole og PPR.

Desuden VISO-specialist og certificeret Studio III-instruktør (low arousal konflikthåndtering).

Kate Longmuir Grøn

Autoriseret psykolog, VISO-specialist og certificeret Atlass instruktør.

Psykolog på Langagerskolen, Aarhus kommune, ansat siden 2018.

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2015, autoriseret psykolog.

Langagerskolens målgruppe er børn og unge med autismepektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD samt tillægsdiagnoser.

Indgår i skolens tværfaglige konsulentteam. Løser opgaver vedr. neuropsykologisk testning og udredning, psykologsamtaler med unge, rådgivning og vejledning til fagprofessionelle og forældre samt supervision til pædagogisk personale. Desuden afvikling af kurser til fagprofessionelle.

Erfaring indenfor autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, skolefravær og belastningsreaktioner fra børnepsykiatrisk regi, specialskole og PPR.

Desuden VISO-specialist og certificeret Studio III-instruktør (low arousal konflikthåndtering).