Julie Lysdal Alexandre

Autoriseret psykolog, VISO-specialist og under uddannelse til Atlass instruktør.

Psykolog på Langagerskolen, Aarhus kommune, ansat siden 2022.

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2013, autoriseret psykolog siden 2020.

Langagerskolens målgruppe er børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD samt tillægstilstande.

Indgår i skolens tværfaglige konsulentteam. Løser opgaver vedr. neuropsykologisk testning og udredning, psykologsamtaler med unge, rådgivning og vejledning til fagprofessionelle og forældre samt supervision til pædagogisk personale. Desuden afvikling af kurser til fagprofessionelle. Løser også eksterne opgaver som VISO-specialist.

Bred erfaring inden for autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, skolefravær og belastningsreaktioner fra 6-årig ansættelse ved PPR.