Birgit-IseneBirgit Drasbæk Søgaard Isene

Birgit Drasbæk Søgaard Isene er uddannet cand. psych i 2001. Hun blev autoriseret i 2005 og har påbegyndt sin specialistuddannelse til klinisk børneneuropsykolog. I en årrække har Birgit arbejdet i PPR. Siden 2007 har Birgit været ansat på Langagerskolen, hvis målgruppe er elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Hun indgår i skolens tværfaglige konsulentteam, hvis teoretisk referenceramme er neuropsykologi, kognitiv og systemisk teori. Hun har nøglekompetencer indenfor supervision, forældresamarbejde og udviklingspsykologi/ udviklingsforstyrrelser. Hun varetager skolens specialpædagogiske opgaver i form af rådgivning og vejledning, afvikling af kurser, psykologisk testning, samtaler med børn og unge samt forældrearbejde.
Birgit arbejder med både interne og eksterne opgaver som VISO specialist, og indgår endvidere som et aktivt medlem i Atlass Danmarks instruktørgruppe.