Anne Rytter Christensen

Autoriseret psykolog, VISO-specialist og under uddannelse til Atlass instruktør.

Arbejder ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Brabrand som autoriseret psykolog og VISO-specialist ved Konsulenterne. Den primære målgruppe er børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD samt tillægsdiagnoser og/eller anden komorbiditet. Har forinden start i CSB opnået erfaring med udredning, behandling af børn og unge, psykologsamtaler med forældre, supervision, undervisning og VISO-opgaver i private dagbehandlingstilbud med samme målgruppe.

Varetager på nuværende tidspunkt opgaver indenfor individuel forældrevejledning, ungesamtaler, psykologsamtaler, undervisning og supervision samt VISO opgaver.

Opgaveløsningen foregår bl.a. med afsæt i en neuropsykologisk og Kognitiv forståelsesramme samt specialpædagogiske metoder inspireret af TEACCH principperne, STUDIO III og Low Arousal tilgangen.