tina-friis-toennesenTina Friis Tønnesen

Tina Tønnesen er uddannet lærer i 2004 og har en Master i specialpædagogik fra 2013.

Tina har arbejdet tre år på almenområdet og i 2007 begyndte hun på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, hvor hun i 2013 overgik til skolens tværfaglige konsulentteam. Langagerskolens teoretiske referenceramme er neuropsykologi, kognitiv- og systemisk teori. Tinas nøglekompetencer er inden for den specialpædagogiske tilgang med afsæt i struktureret, visualiseret specialpædagogik og metoder.

Tina arbejder med interne opgaver på skolen, eksterne konsulentopgaver, kursusafholdelse, supervision samt opgaver som VISO-specialist. Tina er certificeret instruktør i Atlass Danmark.