Merete-kirkfeldtMerete Kirkfeldt

Merete er uddannet psykolog siden 1997. Hun blev autoriseret i 2001. Hun har mange års erfaring med specialområdet både som lærer og siden 1997 som psykolog. Hun har gennem en årrække arbejdet i PPR og har bred erfaring med udredning, behandling, supervision samt vejledning til forældre, børn/unge.
Merete har ligeledes klinisk erfaring i arbejdet med sorg/krisearbejde for familier til børn med alvorlige handicaps – medfødte eller erhvervede funktionsforstyrrelser/kroniske lidelser.

Merete er ansat i  Heimdal – Døgn, aflastning & ressourcecenter for ASF & ADHD’s tværfaglige konsulentteam, hvor hun arbejder med både interne og eksterne konsulentopgaver inkl. leverancer til VISO. Hun varetager supervision og samtaler til personaler og børn på Heimdals afdelinger. Aktuelt er hun involveret i udviklingsarbejde vedr. implementering af Mindfulness for Heimdals målgruppe.

Merete færdiggjorde sin instruktøruddannelse i september måned 2014 og indgår nu som en fast del i vores Atlass Danmark instruktørteam.