Lissen-toenniesLissen Tønnies

Lissen Tønnies er uddannet cand. psyk. i 2010 fra Aarhus Universitet og autoriseret i 2014, hvor hun påbegyndte sin specialistuddannelse til klinisk børneneuropsykolog.

Lissen har tidligere arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midt og har været ansat på Langagerskolen, en specialskole for elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD, siden 2012. Lissen indgår i skolens tværfaglige konsulentteam, hvis teoretiske referenceramme er udviklingspsykologi, neuropsykologi, aspekter af sundhedspsykologi, samt kognitiv og systemisk teori. Hun har særlige kompetencer inden for udviklingsforstyrrelser, psykiatri, neuropsykologisk testning og undervisning.

Lissen arbejder både med interne opgaver på skolen, eksterne konsulentopgaver samt opgaver som VISO-specialist. Hun er et aktivt medlem i Atlass Danmark instruktørgruppen.