Birgit-WillumBirgit Willum Jensen

Birgit Willum Jensen er uddannet socialpædagog og har en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. Birgit har arbejdet som pædagogisk konsulent på specialskolen Langagerskolen for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær ADHD i 17 år. Hun har tilegnet sig en særdeles bred vifte af undervisnings- og vejledningserfaring indenfor Langagerskolens målgruppe og har mere end 20 års erfaring inden for det specialpædagogiske felt.
Birgit er certificeret TEACCH-instruktør og er koordinator af stresshåndteringsprogrammet Atlass Danmark på Langagerskolen. Hun arbejder med udviklingen af forskellige kursusudbud og indgår endvidere som et aktivt medlem i teamet af certificerede Atlass instruktører.